Tải game miễn phí

Tải Game Miễn Phí

Game JavaGame AndroidGame iOS

Hướng dẫn

1. Hướng dẫn tải và cài đặt:

Truy cập TaiGameCrack.Com rồi chọn Game xong click vào "Tải miễn phí" để bắt đầu tải.

- Hệ điều hành Java: Đang tải » "Ứng dụng không phải từ một nhà cung cấp tin cậy" » Có!

- Hệ điều hành Android: Cài đặt » Bảo mật » √ Không rõ nguồn gốc! (Check √ trước khi tải).

- Hệ điều hành iOS: Cài đặt » Cài đặt chung » Quản lý thiết bị » chọn nhà phát triển » Tin cậy!

2. Hướng dẫn xóa và gỡ bỏ:

- Hệ điều hành Java: Thư mục cài Game » chọn Game cần gỡ bỏ » ấn Menu Trái » chọn Xóa!

- Hệ điều hành Android: Cài đặt » Quản lý ứng dụng » chọn Game cần gỡ bỏ » Gỡ cài đặt!

- Hệ điều hành iOS: Chạm và giữ icon Game cần gỡ bỏ » ấn vào dấu "X" bên cạnh » Xóa!